Szent Megváltó színeváltozás temploma

A Teológia blog főképe a Franciaország Var megye (5 Rue de l’Église, 83330 Le Castellet) település temploma, melyet a Szent Megváltó színeváltozása ang. (ang. Church of St. Savior transfiguration, fra. Église Saint-Sauveur) tiszteletére Marseilles püspöke  1030-ban felszentelte. A templom 1153-ban szintén említésre került a Marseille-i püspökség megerősítésével. Az építése során a középkori falut még latinosan … TovábbSzent Megváltó színeváltozás temploma

Boldog-mondások

Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket. Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Boldogok a békességben élők, … TovábbBoldog-mondások

Stabat Mater

A Stabat Mater egy himnusz, amely Szűz Máriának a keresztfa mellett átélt fájdalmáról szól, amely a legismertebb középkori ének. A szerzősége vitatott, leginkább JACOPONE DA TODI-t tartják költőjének, (1230 k- – 1306. december 25.) Todiról a születése helyéről a perugiai kerületben levő kis városról nevezték el. Családneve JACOPONE DEI BENEDETTI, de kötik SZENT BONAVENTURA illetve … TovábbStabat Mater

Ezdrás

Ezdrás neve héb: עזרא – Ezra, ‘[Isten] segítség’ szóból ered. Kr.e.5. – Kr. e. 4. szd. idején élt, több néven ismert: Ezsdrás, Ezra, Ezdrás, aki pap és történetíró volt. Kr. e. 460 körül Artaxerxész perzsa király engedélyével tért haza nyolcvan évvel az első csoport után a babiloni fogságból. A király Ezdrást a nép oktatásáért tette … TovábbEzdrás

Galata levél

A Galata levél olvasása és magyarázata a katekumenek azaz a kezdő keresztények részére ajánlott, akik még nem mélyültek el a hitükben. A levél valószínűsíthető keletkezési helye és ideje: Antiókhia, i.sz. 50-es évek közepe, amely Pál apostol az első missziós útja utáni, de az első jeruzsálemi zsinat előtt készült. Bevezetésben, amely a levél előszava – felirata … TovábbGalata levél

Nikaia – konstantinápolyi hitvallás

Nikaia latinos közvetítéssel gyakran előfordul nicea – konstantinápolyi hitvallás. Szövegezése és egyetemes elfogadása a kereszténység első két egyetemes zsinata a 325-ben tartott első nikaiai zsinathoz és a 381-ben tartott első konstantinápolyi zsinathoz kötődik.  A szentmiséin minden egyes alkalommal elhangzik a hitvallás. Katolikus Hitvallás Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és … TovábbNikaia – konstantinápolyi hitvallás

Angyalok és démonok

Az angyalok és démonok terminológiáját kizárólag a Biblia és a dogmatika illetve a Tanítóhivatal megnyilatkozás tükrében vizsgálom. A cikkem forrásművei: Dr. Lukács, László: Dogmatika II.: A kezdetektől a beteljesülésig, Sapietnita Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 2007-ben kiadott műve alapján készült. Mi a dogmatika? – a theologia dogmatica egy vallás hitének, amely jelen esetben a kereszténység igazságait megvilágító … TovábbAngyalok és démonok

Norcia szerzetesei

A Norciában élő Szent Benedek szerzetesek életéről a The Monk Of Norcia weblapon olvashat. Napirend szerint az alázatnak és az imádságnak illetve a munkának élnek. Norcia szerzetesei az ősi kolostori hagyományt követően a legjobb hozzávalókkal főzik a „Birra Nursia Bionda” nevű sört. Norcia szerzetesek részére Fabio Iambrenghi egy monostorpecsétet tervezett. A pecsét baloldalán látható a … TovábbNorcia szerzetesei