Remény, üdvösség, kárhozat, pokol

A teológiai cikkem forrásműve a Hans Urs, Von Balthasar: Mit szabad remélnünk?, Rövid értekezés a pokolról, Apokatasztazisz Sík Sándor kiadó, Budapest, 2006-ban kiadott műve alapján készült.  (Hans Urs, Von Balthasar: 1905.08.12., Lucerne, Svájc-1988.06.26., Bázel, Svájc). Balthasar misztikus egyéniség volt, de egyben elmésen vitázó katolikus pap és teológus.[1]  A könyv alcíme apokatasztazisz, melynek fogalma az 1. … TovábbRemény, üdvösség, kárhozat, pokol

Boldog-mondások

Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket. Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent. Boldogok a békességben élők, … TovábbBoldog-mondások

Galata levél

A Galata levél olvasása és magyarázata a katekumenek azaz a kezdő keresztények részére ajánlott, akik még nem mélyültek el a hitükben. A levél valószínűsíthető keletkezési helye és ideje: Antiókhia, i.sz. 50-es évek közepe, amely Pál apostol az első missziós útja utáni, de az első jeruzsálemi zsinat előtt készült. Bevezetésben, amely a levél előszava – felirata … TovábbGalata levél

Angyalok és démonok

Az angyalok és démonok terminológiáját kizárólag a Biblia és a dogmatika illetve a Tanítóhivatal megnyilatkozás tükrében vizsgálom. A cikkem forrásművei: Dr. Lukács, László: Dogmatika II.: A kezdetektől a beteljesülésig, Sapietnita Szerzetesi Hittudományi Főiskola, 2007-ben kiadott műve alapján készült. Mi a dogmatika? – a theologia dogmatica egy vallás hitének, amely jelen esetben a kereszténység igazságait megvilágító … TovábbAngyalok és démonok