Meghökkentő, amikor az emberek a Hittudományi Főiskola tanulmányokról való érdeklődésük pusztán csak arról szól, hogy a teológiai diploma megszerzése nem más, mint egy további lehetőség kiaknázása. Az érdeklődők bármilyen kérdésükre választ kapnak a meglepődésüket, fejezik ki és a sekélyes ismeret szégyenérzete a gondolataikban, ki fejeződik. A megtapasztalásuk és az ismeretük megállt, az elmúlt korok dogmatikus elveinél, azt is elfordítva hiedelemnek feltüntetve, összekapcsolva a korai egyház ítélőszékével, az inkvizícióval.[1] Szívbe markolóan fájdalmas, ahogy az igazság dallamával hívogató szó nem jut el a lelkükhöz, pedig Szent Ágoston mondása szerint Homo Capax Dei [2] – az ember képesTovább

Mottó: … „az én házamat az imádság házának fogják nevezni”… (Mt 21,13) A jeruzsálemi templom végleges pusztulása Titus császár ostromakor Kr.u. 70-ben megtörtént. Szükség volt egy új formára, amely ismét megadta a templom spiritualizált formáját. A zsinagóga, mint épület a jeruzsálemi templom lerombolása után megszületik, amely a gör. συναγωγή – szünagógé, közösséget jelentő kifejezésből ered. Szerkezete a jeruzsálemi templomot követi, melynek iránypontja a lelki közösség kifejezése miatt kelet felé mutat. Az ókori zsinagógák három fókuszpontja: a szentély, Isten kőtáblája, a Tóra szekrény és a béma. Elöl a csarnok közepén az igeliturgia helye a hívek közöttTovább

Az angyalok és démonok világát a cikk kizárólag  a Biblia és a Dogmatika tükrében vizsgálja! Igaz a teremtéstörténetek nem szólnak az angyalokról, de a kerubokat, mint az angyalok hierarchikus rendjébe tartozó teremtményeket megemlíti a Ter3,24: “Amikor az embert elűzte, az Éden kertjétől keletre odaállította a kerubokat és a fenyegető tüzes kardot, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat.” Ahol említést tesz róluk a Biblia, ott mindig feltételezi a létüket, de teremtésükről nem szól. Szent Ágoston: „Hogy vannak angyalok, azt a hitből tudjuk” – de közelebbit nem mond sem a számukról, sem a rendjükről. A BibliaTovább

A szenvedés során a kalapácsütések hangja az emberek lelkéhez csapódott, amely a vér szagával átitatott fájdalmas szidalmakkal keveredett. Jézus azonban nem kiáltott, az emberek irányában néma marad, nem vádol, nem kiált igazságért, nem kér ítéletet, hanem csendben imádkozik. A próféciák beteljesedtek, melyet Izajás könyve 53,12 velünk ekképpen közöl: „Ezért osztályrészül sokakat adok neki, és a hatalmasok lesznek a zsákmánya, amiért életét halálra adta, és a gonosztevők közé sorolták, noha sokak vétkeit hordozta, és közben imádkozott a bűnösökért.” (Iz53,12) Nem csak a bűnösökért, hanem a szenvedőkért is meghalt. Jézus ajkán a kereszten való felkiáltása az elhagyottságTovább