Az igazak jutalma, bűnösök bűnhődése

Az igazak jutalma, bűnösök bűnhődése terminológia összetettsége okából csak a főbb horizontális fókuszpontokat említem, amelyek a morálteológia illetve a Szentírás. A theologia moralis kriszto – centrikus mi volta adja meg a keresztény teológiának a lényeges elemét. Mivel a fenti terminus nem állítás, ezért vizsgáljuk meg mely diszciplinák háttere segít bennünket közelebb vinni a fókuszpont felé: … TovábbAz igazak jutalma, bűnösök bűnhődése

Szentté – és boldoggá avatás – az ereklyetisztelet

Bemutatom a szentté  és boldoggá avatás eljárásainak rendjét illetve az ereklye tisztelet szempontjait. Szentté avatás: lat. canonisatio, gör. anakerüxisz, a boldoggá avatás: lat. beatificatio. A szentté avatási eljárások rendjét VIII. Orbán pápa: Maffeo Barberini (Firenze, Toszkána, 1586.-Róma, 1644. júl. 29.). XV. Gergely utódaként a szentté avatási rendelet 1734-1738 között az öt kötetes munkájában megjelent, melynek … TovábbSzentté – és boldoggá avatás – az ereklyetisztelet

Ágoston és Kálvin eleve elrendelése

Ágoston a kegyelem Isten ingyenes ajándékát a pelagianizmussal szemben hangsúlyozza. Az Ef2,8 erről így fogalmaz: „Kegyelemből részesültetek a megváltásban, a hit által, ez tehát nem a magatok érdeme, hanem Isten ajándéka.” – „A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete.” – a Róma levél 5,5 alapján a … TovábbÁgoston és Kálvin eleve elrendelése

Teremtéstörténet – ember teremtése és evolúciós elmélet

A teremtéstörténet és evolúciós elmélet terminológiáját kizárólag a Biblia és a dogmatika illetve a Tanítóhivatal megnyilatkozás tükrében vizsgálom. A cikkem forrásművei: Theodor, Schneider: A dogmatika kézikönyve I. , II. Vigilia, Budapest, 1996 – ban kiadott műve és Claus, Westermann: Az Ószövetség Teológiája, Tételvázlatok, PPHF, 2013. alapján készült. A világ teremtéséről és az ember teremtéséről nem … TovábbTeremtéstörténet – ember teremtése és evolúciós elmélet

Egyház alapítás – Fülöp Cezária

Szent Márk evangélium Mk 8,27 verse alapján a húsvéti ünnepet követően Jézus a tanítványaival Jeruzsálemet elhagyta és következő úti céljuk felé Fülöp Cezáriába vezetett. [1] Márk dramatikus megközelítése szerint az első csúcsponthoz érkeztünk, mivel a Fülöp Cézária szakasz az események központja. Jézus itt nyíltan elmondta, hogy az ő útja a szenvedés útja, amely nem más, mint … TovábbEgyház alapítás – Fülöp Cezária

A Miatyánk imádságról

Amikor a Miatyánkot imádkozzuk legyen az első gondolatunk, hogy az Atyához fordulunk, melynek közbenjáró útja Krisztus Szent embersége. Az imádságos életünk során valóban szeretnénk megérteni, hogy kit és mit testesít meg Jézus a Miatyánk imádság teljességében, akkor nem lenne ahhoz bátorságunk, hogy kapkodva – sietve imádkozzuk el, ugyanis az alázatunk meginogna mindazonáltal, hogy egyáltalán újra … TovábbA Miatyánk imádságról

Egyházi rend

Általában az emberek nem jegyzik meg az Egyházi rendben a tisztségeket és azok megnevezését. Az Egyházi rend lat. Ordo, amely szabályt, rendtartást jelent: a liturgikus szabálykönyv, amely meghatározza a rítust az imádságokat és az olvasmányokat illetve az énekeket. Egyházi rendek: Ordo missae – mise rendje, Ordo baptismi –  keresztelés rendje, Ordo coronationis – koronázás rendje. … TovábbEgyházi rend

Remény, üdvösség, kárhozat, pokol

A teológiai cikkem forrásműve a Hans Urs, Von Balthasar: Mit szabad remélnünk?, Rövid értekezés a pokolról, Apokatasztazisz Sík Sándor kiadó, Budapest, 2006-ban kiadott műve alapján készült.  (Hans Urs, Von Balthasar: 1905.08.12., Lucerne, Svájc-1988.06.26., Bázel, Svájc). Balthasar misztikus egyéniség volt, de egyben elmésen vitázó katolikus pap és teológus.[1]  A könyv alcíme apokatasztazisz, melynek fogalma az 1. … TovábbRemény, üdvösség, kárhozat, pokol