Máté

Máté nevének jelentése: Isten ajándéka. (Mt 9, 9-13; Mk 2, 13-17: Lévi, Alfeus fia. héb. מַתִּתְיָהוּ‎ Mattitiahu vagy מתי Matt, arab.متى gör. Μαθθαῖος, lat. Maththaîos; Kopt. ⲙⲁⲧⲑⲉⲟⲥ. Lévi nevű vámos: Lk 5, 27-32). Máté a vámos, akit Jézus hívott meg, amely a hagyomány szerint egy a tizenkettő közül.

Jean, Bourdichon: Grandes Heures of Anne of Brittany (1503–1508)

Az evangélium megírásának helye: Szíria fővárosa Antióchia. A zsidó keresztények István vértanúsága után Jeruzsálemből elmenekültek, ők hirdették Jézust először Antióchiában a zsidóknak és a görögöknek (ApCsel8,1; 11, 19-21). Antióchiában Barnabás és Pál tevékenykednek (ApCsel. 11, 19-30). Itt hívják először a tanítványokat keresztényeknek (ApCsel 11, 26). Péter is megfordul itt, a körülmetélteknek szóló apostoli hivatást gyakorolta, az evangéliumot nekik hirdette (Gal 2, 7). Az újszövetségi könyvek közül a leghosszabb könyve. A Szentírásban ekkor még nem voltak fejezetek és versek. A tagolódást, egy új témát nyitó vagy az előző témát lezáró kifejezések, mondatok jelzik.

Máté az evangélium mögött álló tekintélye

Ugyan annak a személynek két héber neve nem igen volt, talán „Lévi”=levita, Máté, Alfeus fia, a levita. Tehát a „levita” vált tulajdonnévvé Márknál és Lukácsnál. Pápiász (kis ázsiai püspök Hierápoliszban, II. sz.): „Máté, pedig héber nyelven írta a logionokat azokat aztán mindenki úgy fordította le, ahogy tudta, de Máté eredetileg görögül írhatott, tehát nem egy fordításról van szó, ahogy Pápiász véli. Az evangélium „Máté szerint” megjegyzés a II. sz. elejéből származik. Hagyomány: Máté Perzsiában, Arábiában, Etiópiában térített. Vértanú lett.

Szerző, aki leírta, megfogalmazta az evangéliumot

Többségi vélemény, hogy nem az apostol volt. Nem volt szemtanú (különben miért követné Márkot az evangéliumban, aki szintén nem volt szemtanú) Görögül írt.Másik vélemény: A „szerző” mégis Máté: az evangélium mögött az ő tekintélye áll, a hagyomány tőle eredhet. Mt is megkapta Jézustól a küldetést: Mt 28, 19: „tegyetek tanítványommá minden népet”Mt 13, 52: „Minden írástudó, aki jártas a mennyek országának tanításában, hasonlít a házigazdához, aki kincseiből újat és régit hoz elő”- az evangélista saját magára is érti ezt.

Az evangélium megírásának ideje
1. Alsó határ
Márk evangélium keletkezése (a 60-as évek második fele), mert Máté forrásként használta Márkot. (néhány év kellhetett, hogy Márk evangéliuma elterjedjen). Mt 22, 7: A király menyegzőjének leírása: „városkapukat, pedig fölégette” talán Máté ismeri már Jeruzsálem lerombolásának tényét.
2. Felső határ
Pápiász a II. sz. elejéről beszél már Mt-ról Antióchiai Szent Ignác leveleiben többször utal a Mt evangéliumra
Péter evangéliuma (Apokrif kb. a II. sz. elejéből) merített Mt.-tól. Mt 28, 19: „kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és Szentlélek nevében” – az újszövetség könyveinek kialakulása során a szentháromságos formula egy későbbi fázisban jelenik meg. Tehát a 80-90 évek között íródhatott Mt evangéliuma.

Az evangélium megírásának körülményei

Antióchiában a zsidó keresztény közösség volt a jelentősebb, de növekvőben volt a pogány keresztények száma is. Az evangélium első olvasói valószínű, hogy zsidó keresztények voltak: a zsidó szokásokat, hagyományokat Mt nem magyarázza meg, feltételezi az ismeretüket: (pl. Mt 15, 2; 23, 2. 5-6. 23). Az ószövetségi írások beteljesülése gyakori téma Mt-nál: Jézus cselekedetei szervesen kapcsolódnak az Ószövetséghez. A „Dávid fia” kifejezés gyakori használata: Mt 1, 1. 20; 20, 30. 32. A héber szavakat nem fordítja le: pl. Mt 10, 25.
Jézus nemzetségtáblája (Mt 1, 1-17): a zsidó gondolkodás a törvény szerinti leszármazást csak az apai oldalon ismeri el, ezért Mt Jézus fogantatását és születését József szemszögéből mutatja be: József ad Jézusnak nevet az angyal parancsát követve (Mt 1, 18-25). Antióchiában a helyi keresztények és zsidók között voltak feszültségek, ami megmutatkozik a Mt evangéliumban is: pl. Mt 23. Egy növekvő egyházi közösség átalakulása Antióchiában: missziós tevékenység. Az első keresztény generáció lassan kihal: felmerül az igény az evangéliumok megfogalmazására. A közösség egyházi megszervezése. A Mt evangélium is egy olyan egyházközösséget tükröz, amely ismeri zsidó gyökereit, de minden nemzet/város felé is nyitott. Tükrözi azt az egyházközösséget, amely igyekezett megérteni Jézus tanítását a Szentlélek vezetése által.