Apológia

Meghökkentő, amikor az emberek a Hittudományi Főiskola tanulmányokról való érdeklődésük pusztán csak arról szól, hogy a teológiai diploma megszerzése nem más, mint egy további lehetőség kiaknázása. Az érdeklődők bármilyen kérdésükre választ kapnak a meglepődésüket, fejezik ki és a sekélyes ismeret szégyenérzete a gondolataikban, ki fejeződik. A megtapasztalásuk és az ismeretük megállt, az elmúlt korok dogmatikus elveinél, azt is elfordítva hiedelemnek feltüntetve, összekapcsolva a korai egyház ítélőszékével, az inkvizícióval.[1] Szívbe markolóan fájdalmas, ahogy az igazság dallamával hívogató szó nem jut el a lelkükhöz, pedig Szent Ágoston mondása szerint Homo Capax Dei [2] – az ember képes befogadni Isten kinyilatkozását és kegyelmi önközlését.

„Az Isten az igazság” – mondja Szent Ágoston.[3] A közvélemény úgy tartja, hogy nincs igazság, az igazság odaát van – idézik a kopott szlogent. Aki azt állítja, hogy nem tudjuk megismerni az igazságot, az ellentmond önmagának, ugyanis egy igazságot ez által megismert. A tévedés fennáll, mindenki tévedhet. Szent Ágostont idézve: „Aki nem létezik, az nem is tévedhet, ezért létezek, mert tévedek.” Ilyen igazság maga a hit, amely a kinyilatkoztatott igazságot, elfogadja, de a hit megértését keresi, ahogy ezt Szent Anzelmus mondja, Fides quarens intellectum [4] kijelentésével.

Sokan mondják, a keresztséget és más szentséget felvették aztán nincs tovább. Az emberek megelégednek a hit morzsák csipegetésével, hasonlatosak ahhoz a madárhoz, aki mindenütt csipeget az apró morzsákból. Szent Péter apostol nyíltan arra figyelmeztet, hogy a nem hit hű keresztények a Szentírást és a kereszténységet hogyan tekintik: „De akadnak a nép körében hamis próféták is, ahogy a ti körötökben is föllépnek majd hamis tanítók, akik romlásba döntő tévtanokat terjesztenek, s még megváltó Urunkat is megtagadják, s ezzel gyors pusztulást vonnak magukra.”[5]

[1] Vö. lat. inquisitio, inquirere: keres, fölkutat, gör. exetaszisz: kiderít. inkvizíció in: Magyar Katolikus Lexikon, szerk: Dr. Diós István -Viczián János SZIT, 2010.

[2] Vö. Az ember képes az Istenre. Agusttinus Aurelius, Ágoston Szent

[3] Vö. Agusttinus Aurelius, Ágoston Szent: De vera religione, 31, 57.

[4] Vö. Anzelm Szt Canterburyi: Proslogion

[5] Vö.2Pét 2, 1