A templom szentsége – Kontra Zsolnay kápolna

A templom szentsége – Kontra Zsolnay kápolna

Mottó: … „az én házamat az imádság házának fogják nevezni”… (Mt 21,13)

A jeruzsálemi templom végleges pusztulása Titus császár ostromakor Kr.u. 70-ben megtörtént. Szükség volt egy új formára, amely ismét megadta a templom spiritualizált formáját. A zsinagóga, mint épület a jeruzsálemi templom lerombolása után megszületik, amely a gör. συναγωγήszünagógé, közösséget jelentő kifejezésből ered. Szerkezete a jeruzsálemi templomot követi, melynek iránypontja a lelki közösség kifejezése miatt kelet felé mutat.

Az ókori zsinagógák három fókuszpontja: a szentély, Isten kőtáblája, a Tóra szekrény és a béma. Elöl a csarnok közepén az igeliturgia helye a hívek között elhelyezett kerítéssel övezett esetleg szabadon álló felolvasóállvány, ahol megszólal az Isten igéje. Két oldalt rabbik – férfiak elöl, az asszonyok és gyerekek hátul ülnek.

Mit tartott az Ó-szövetség embere szentnek? A héb. קדשׁ – qâdôsh szerint minden, amely tiszta és fennkölt. A Tóra arra kéri a zsidókat, legyenek ők is szentek: „Legyetek szentek, mert én, az Úr, a ti Istenetek szent vagyok.” (Lev19,2).

A zsinagóga nagy csarnokból áll, melyben megtalálható a szentély, az imádkozás helye és itt található a béma, amely egy ünnepi emelvény. A béma a gör. βήματος – ítélőszék szóból, lat. tribunal kifejezésből származik. – „Elfoglalta a bírói széket a köves udvaron, amelyet héberül Gabbatának hívnak.” (Jn 19,13).

Mit tartott a kora keresztény ember szentnek? Épületet – templomot, amely Istennel kapcsolatban állt. Az Isten temploma szent kifejezést hozza az 1Kor3,17: ’ο γαρ ναος του θεου αγιος εστιν.

A gör. temenosz szó átvétele alapján a lat. templum – templom a profán térből kimetszett kifejezés jelentése szent épület, felszentelt hely. A templom szó félreérthető, különbséget kell tennünk a gör. ἱερόν – szent terület, szentély; és a ναοῦ – szavak használata között. (Mt 4,5). Krisztus szenvedésekor a Mt 27,51 szakasz hozza a naosz kifejezést: Καὶ ἰδοὺ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη [ἀπ᾽].

Mit tartott a középkor keresztény ember szentnek? Személyeket, intézményeket, ereklyéket, kódexeket. A lat. sanctus melléknevet templomokra, majd személyekre is használták. Mit tart napjaink keresztény ember szentnek? Az egyház központi szentségét, amely az istentiszteletben Krisztusból táplálkozó léte az Eucharisztiában megvalósít. (1Kor11,20-24; Mk 14,23;ApCsel2,42).

Ahhoz képest, hogy az Ó-szövetség és a kora keresztény ember mi tartott szentnek? – amely fentebb olvasható, a mai keresztény ember elhagyja Isten Házát, hagyja elporladni. Baranya megyében Eszterágpuszta, Szalánta és Németi között az 58. számú főútról letérve található egy szép kápolna, amelyet elhanyagoltak, melyet illusztrál a harangtorony képe is. A harang láb bejárati ajtó leszakítva, bokáig érő galamb ürülék. Eszterágpuszta önálló uradalmi majorságból formálódott, melynek középpontjában van az 1904-ben épült templom és a hozzátartozó harangláb. A félkör alakú templom bejárat és az oldal falról “megkezdték” a sárga és barna eosin lapok eltulajdonítását. A kapuzat felett: SANCTISSIMO CORDI IESV – SZENTSÉGES JÉZUS SZÍVE felirat olvasható. Megjegyzésem: lat. Sanctificio: megszentel-onis f. szentség. Sanctificaret: ige inf. (II.) szemrag: Sanctifares. Conj.praesens imp. Pl. felt mód: Szeneltessék! Cor, cordis n. szív (III.)

Fakapu fémvasalt növényindás. Felette rózsaablak, melynek zárókövén kör alakzatban egyenlő szárú kereszt látható. Oldalfalakon két-két félköríves ablak. Kisméretű nyeregtető, amely zöld mázas csempével fedett, csúcsain sárga színű, bimbós csúcsdísz. A kápolna belseje: boltozatos a szentély fél kupolája kék mázas csempével burkolt. Falán fogsoros párkányzat, gyámkövön Szent Imre és Árpád-házi Szent Margit szobrai. A főoltár mázas kerámiával burkolva, Jézus és Mária a József szobraival. A kápolnáról lévő fotók saját képek, melyek kattintással nagyíthatók. (Forrás:  csak a templom stílus szövege került át fogalmazásra: http://aranyosfodorka.blogspot.hu/2011/10/szalanta-szegyene-eszteragon-fotoztam.html

3 hozzászólás

 1. Örülök, hogy rátaláltál a blogomban erre a szerencsétlen kápolnára. Boldog lennék, ha még lenne időm hírül adni egyszer, hogy felújították és rangjához méltóan kezelik. Talán ha sokan beszélnénk róla, elhallatszana valahová…

  1. Defensor
   Author

   Teológus hallgatóként tervezem, hogy néhány fórumon, avagy előadás keretében kitérek rá, amely talán segít.

   1. Majd figyelem a fejleményeket. Néha adódik, hogy elkezdenek beszélni az emberek valamiről és ennek folytán történik is valami.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük