A szeretet kifejezései a Jn 21,15.17-ben

Mivel az Újszövetség görögül íródott, melynek gazdagsága megmutatkozik, számos kifejezés használatában. A Jn 21,15.17 bemutatja nekünk a szeretet ige magasabb nyelvi fokainak használatát. Mielőtt elkezdjük a görög nyelv egzegetikai ismeretünk bővítését figyeljük meg a szeretetet kifejező szavak különbségét.

A szeretetet kifejező három görög szó

  • az έρωςérosz, amely jelöli a testi szerelmet, amely az Újszövetségben egyáltalán nem fordul elő.
  • a φιλιἀphiliá, melynek jelentése a baráti szeretet, a φιλέωphiléó pedig kedvel, szeret. Ha a másik megérdemli és viszonozza. (ἀγαπάωágápáó, a viszonzástól független szeretet, pl. megcsókol vagy barátja valakinek.)
  • az ἀγαπέágápé a feltétel nélküli és önfeláldozói szeretet, melyet az újszövetségi iratok előnyben részesítenek.

 A szeretet megvallása

Péter ebben a perikópában a feltámadt Jézussal találkozik, amely Péternek alkalmat ad, hogy a szeretet által megbánást tanúsítson. Háromszoros tagadását ellensúlyozza a szeretet háromszori megvallása, mellyel kettőjük között az egység helyreállt. A határtalan szeretet, az önzetlen, életadó szeretet láthatóvá teszi és megdicsőíti Istent, mert ez Isten természete.

A Jn 21,15 és 17-es versekben párbeszéd folyik a Péter és Jézus között. Jézus először azt kérdezi Pétertől, hogy feltétel nélkül szereteti őt. A görög szöveg alapján Jézus ágápé szóval kérdez. Péter viszont a fibeo ige főnévi alakjával a philiá kifejezéssel válaszol, amely a szeretet kisebb fokát jelöli. A következő kérdésekben Jézus agapé szóval kérdez, de Péter ismét a philiá – val válaszol. Jézus a harmadik kérdésben már philiá szóval kérdez, Péter marad a philiá – nál. Krisztus feltétel nélküli szeretet kér a tanítványaitól, de elfogadja, hogy Péter még nem tudja őt még így szeretni. Ezért Jézus a szeretet szó kisebb fokával kérdezi Pétert.

Jn 21,15: „Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől: „Simon, János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek?” „Igen, Uram – felelte –, tudod, hogy szeretlek.” Erre így szólt hozzá: „Legeltesd bárányaimat!”

15. görög vers: Ὅτε οὖν ἠρίστησαν λέγει τῷ Σίμωνι Πέτρῳ ὁ Ἰησοῦς  Σίμων ˹Ἰωάνου,˺ ἀγαπᾷς με πλέον τούτων; λέγει αὐτῷ  Ναί,  κύριε, σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ  σε. λέγει αὐτῷ  βόσκε  τὰ ἀρνία μου.

Hote ún érisztészan légej tó Szimóni Petró ho Jészúsz Szimón Ióannú ágápász me pléon tútón légej autó náj kürie szü oidász hoti philó sze légej autó boszke tá árniá mon.

Kulcs szavak: ἀγαπᾷς μεágápász me – szeretsz engem.  φιλῶ σε  – philió sze – szeretlek téged.

Már a 15. versben olvasható az első ilyen ige: az ἀγαπᾷςágápász – szeretsz, amely az ἀγαπάωágápáó ige alakja, melynek jelentése (szeret, megszeret – önzetlenül, tárgya érdemeitől függetlenül. Az ágápáó Isteni tulajdonság megnyilvánulása az emberek iránt, amely azok javát, megmentését, üdvösségét munkálja.)

17: Majd harmadszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz engem?” S így válaszolt: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy “szeretlek” Jézus ismét azt mondta: „Legeltesd juhaimat!”

17. görög vers: λέγει αὐτῷ τὸ τρίτον  Σίμων ˹Ἰωάνου,˺ φιλεῖς με; ἐλυπήθη ὁ Πέτρος ὅτι εἶπεν αὐτῷ τὸ τρίτον Φιλεῖς  με; καὶ ˹εἶπεν˺ αὐτῷ  Κύριε,  πάντα σὺ οἶδας, σὺ γινώσκεις ὅτι φιλῶ  σε. λέγει αὐτῷ ˹Ἰησοῦς˺ βόσκε  τὰ ˹προβάτιά˺ μου.

Légej autó tó triton Szimón Ióannú philejsz me élüpéthé hó Petrosz hóti ejpen autó tó triton phileisz me kái éjpen autó Kürie pántá szü ojdász szü ginószkejsz hóti philó sze. Légej autó Jészusz boszke tá probátiá mon.

Kulcsszavak: φιλεῖς μεfileisz me – szeretsz engem.  φιλῶ σε  – philió sze – szeretlek téged.

A Jn 21,15.17-ben a szeretet szinonim kifejezéseiről bővebben olvashatsz a XVI. Benedek pápa által 2005.12.25-én kiadott Deus Caritas est – Isten a szeretet enciklikájában, amely itt a blog felületén, szabadon letölthető: ide kattints – Deus Caritas Est.  A fontos részeket a körlevél 3-8. pontjai alatt találod.