Norcia szerzetesei

A Norciában élő Szent Benedek szerzetesek életéről a The Monk Of Norcia weblapon olvashat. Napirend szerint az alázatnak és az imádságnak illetve a munkának élnek. Norcia szerzetesei az ősi kolostori hagyományt követően a legjobb hozzávalókkal főzik a „Birra Nursia Bionda” nevű sört.

Norcia szerzetesek részére Fabio Iambrenghi egy monostorpecsétet tervezett. A pecsét baloldalán látható a Celestine szerzetesek szimbóluma, akik a múlttal egy folytonosságot képviselnek. A 13. század idején az egyházban kiterjedt mozgásterük hangsúlyozta a Szentlélek erejét. A szimbólumuk egy nagy S betű, amely a Spiritus Sanctust jelképezi. A pecsét jobb oldala egy fatönk, amely az új hajtásaival az életet szimbolizálja. Az élet új vesszeje a közösségüket képviselik, ahogy 2000-ben visszatérnek Norciába. A szerzetes közösségi élet az egyik legfontosabb tényezője a boldogság forrása, amely maga az öröm kifejezése. Izajás próféta kijelenti: „Vessző kél majd Jessze törzsökéből, és hajtás sarjad gyökereiből.” (Iz11,1)

Nursiai Szent Benedek életrajzát az Nagy Szent Gergely pápa jegyezte le a Dialógus című művének második kötetében. Szent Benedek jómódú szülők gyermeke volt. Szent Benedek, életének a kronológiája alcímű angol műből fordítottam: Az apja neve: „Anicius Eupropius, az anyját Abundantiának hívták.”[1] A Kr.u. 480 időből, Perugia vidékéről, a szabin hegyek között fekvő olasz kisvárosából Nursiából származott. A város mai neve Norcia. Aztán Rómában tanult, a tanulmányait nem fejezte be.[2] Rómából a császárság Konstantinápolyba átkerült, mivel tartottak a barbár germánoktól, a politikai gondokat okozó gótok fenyegetéseitől, a békekötések a bizonytalanságaitól. Az egyház instabilitása is megmutatkozott, a kivált a kléruson belüli problémákkal, a 498. évi pápaválasztással kapcsolatos viszályok kiéleződésében. Vándoréletet kezdett, melynek az első állomása Enfide, a mai neve szerint, Affide, ahol aszkéta életet élt. Aztán az Anio folyónak a völgyében Sublacumba ment, a mai neve  Subiaco. Subiacohoz közeli barlangba több éven keresztül remete életet folytatott. (Nem térek ki a Szent Benedek-medál történetére.) Benedek megtanulta a Nagy Szent Vazul Regulájából, hogy a kolostori közösség szintén az Egyházhoz tartozik. Vicovaroban a szerzetesi közösség vezetőjeként észlelte, hogy a szerzetesi közösségnek szabályozásra van szüksége. Subiacoból tovább tartott. Kr. u. 529-ben Monte Cassinóban monostort alapított. Benedek a templom oltárnál imádkozás közben hunyt el. A nagyböjti ünnep akadályozta az évforduló ünneplését, ezért 1969-ben áthelyezték a megemlékezés napját július 11 napjára.

Szent Benedek tette a szerzetességet a nyugat számára ismertté. Benedek a keleti és a dél-galliai tradícióval a szerzetesi ideálját összehangolta, amely biztosította szabályzatának megismerését. A szerzetesek a monasteriumon belül egy családot, a „familia, militia Christi, schola dominici servitii” alapján éltek és alkották meg a családot. Az apát a vezetőjük, aki egyben feljebb valójuk. A stabilitas loci  a helyhezkötöttséget jelentő fogalom arról gondoskodik, hogy a szerzetes a kolostorát ne hagyja el. Ez okból, a kolostornak önfenntartónak és önállónak szükséges lennie. A kolostor szemlélete alapján, az Opus Dei, ora et labora szerint, a munka összhangban legyen a liturgiában szereplő Isten tiszteletekkel.[3]

Nursiai Szent Benedeket, Európa védőszentjévé 1964. október 24-én Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini a VI. Pál pápa avatta fel, és egyben felszentelte az újjáépült Monte Cassino bazilikát. Monte Cassino-ban található apátságot számos háborús csapás érte a II világháborúban, 1944. február 15-én három óra leforgása alatt a szövetségi erők földig bombázták. A kriptát, a Szent Benedek nyugvó helyét is elpusztította a támadás. A háború befejezése után elrendelték Monte Cassino újjáépítését. [4] Az újjáépítés Ildefonso Rea apát vezetése alatt tíz évet vett igénybe.

[1] Vö. Gregory I, St: Chronology Of The Life Of The Most Holy Patriarch Saint Benedict, 54. Publisher: Rapids Grand, MI: Christian Classics Ethereal Library. www.ccel.org/ccel/gregory/life_rule.pdf,

[2] Vö. Szent, Benedek in: szerk: Diós, István: Szentek élete, I. SZIT, Budapest 2002. 434.

[3] Adriány, Gábor: Az egyháztörténet kézikönyve, www.ppek.hu/k201.htm

[4] Tóth, Annamária: Szent Benedek Európa védőszentje, http://mkdsz.hu/content/view/1051/256/

Reguláról

A monostor közössége egy közös aszketikus elképzeléseket megvalósító szent szabály szerint éltek, és végezték a mindennapi tevékenységüket. A regula szabályai szerint, a tevékenységek hosszú sora: az imádság, az olvasás a munka, az étkezés és az alvás ideje napirend szerint behatárolt volt. A monostor közössége az apát vezetése alatt, aki az Atyát és a Jó Pásztort testesíti meg, a szeretet közösség jegyében imádkozva, valamint dolgozva összekapcsolták a szemlélődő és a tevékeny életet. Nagy Szent Gergely szerint, Benedek a népnek igét is hirdetett. A Regulából érezhető, hogy a szerzetes az Istentől kapott szeretet erejéből táplálkozik. Az alázat és az engedelmesség szellemében az imádságnak és a munkának él.

Benedek rendtagok kanonizált felsorolása található a Remigiusnak írt Pseudó-Benedek levélben, amelyet Benedek részére az Antoninus Florentinus krónikájából 1500.04.13-án Velencében Johannes Cornelius Lucantonio Giunta apát kivonatot készített. A képen a Kódex 3. illusztrációja látható.

Benedek újdonsága a szív füle, a fül hajlítása, amely egy a metafora – „Hajlítsd szíved fülét.” – Inclina aurem cordis tui”. A monostorban Benedek helyet ad annak a csendnek, melyben Isten és igéje által az ember megnyílhat.

BAYERISCHE STAATSBIBLIOTEK: Münchener Digitalisierungs Zentrum Digitale Bibliothek linkjén a regula felnagyított oldalán az „Inclina aurem cordis tui” latin szöveg látható.

1500-ból a Magnus Regula fotó forrása: BAYERISCHE STAATSBIBLIOTEK: Münchener Digitalisierungs Zentrum Digitale Bibliothek. GREGORIUS I. PAPA, BENEDICTUS DE NURSIA – BASILIUS CAESARIENSIS: JOHANNES CORNELUS VON LUCANTONIO GIUNTA: Dialogi de vita et miraculis et patrum, de vita et miraculis beati patris Benedicti abbatis mit dem Pseudo-Benedikt-Brief an Remigius, Venedig, 1500.04.13. (PL 66,935).

https://bildsuche.digitale-sammlungen.de/index.html?c=viewer&l=de&bandnummer=bsb00060827&pimage=00039&v=100&nav=