Ikhthüsz

Az Ikhthüsz gör. ΙΧΘΥΣ, lat. ichtus keresztény vallási szimbólum. A kora keresztények a szó betűiben akrosztichon-ban tehát névrejtésben újabb szavak kezdőbetűit értelmezték. A Kr. u. 2. századból fennmaradtak olyan sírdomborművek, amelyek halat ábrázoltak, később az Ikhthüsz felirattal lévő halat esetleg nyolcküllős kereket is ábrázoltak. A nyolcküllős kerék szintén ezt jelképezi, ugyanis a görög betűk – ΙΧΘΥΣ – megtalálhatók a kerékben is. A koiné görög nyelven az Ikhthüsz halat jelent.

Jelentése: Jézus Krisztus Isten Fia a Szabadító

  1. I: Ἰησοῦς – Jēszúsz
  2. K: Χριστός – Khrisztosz
  3. T: Θεóυ Theoú – Isten
  4. Ü: Υἱός Hüiosz gör. ejtsd: Hüjosz – Fia
  5. Sz: Σωτήρ Szótér – Szabadító

A Wikipédiában: „Megváltó” szerepel, amely nem felel meg a Greek New Testament by Tischendorf fordításának, melyet a Nestle-Aland szerkesztett. www.nestle-aland.com/en/history/

Például a Lk 2,11-ben: σωτὴρ – szótér: üdvözítő; szabadító. Lk 1,47-ben: σωτῆρί – szótéri: megmentő. A magyar fordításban a Lk 2,11: „Ma megszületett a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában.” A magyar fordítás visszaadja a Lk 1,47-ben: „és szívem ujjong megváltó Istenemben,” Jézust életében nem nevezték szótérnak. A hagyományos magyarázat szerint a szabadító cím a hellenista használata miatt elkopott kifejezéssé vált. Az Ó-szövetségben Isten a Szabadító, amit az (LXX) Septuaginta szótérnek fordít. Septuaginta: Héber Biblia görög nyelvű fordítása. Alexandriában II. Ptolemaiosz fáraó úr. idején Kr. e. 300 körül íródott. A Septuaginta = hetvenes, rövidítve: LXX, mert Egyiptom uralkodója a tizenkét zsidó törzsből hetven írástudót hívott országába, hogy a fordítást elvégezzék.