A cölibátus – (coelibatus)

A papi nőtlenség nem dogma, inkább egyházfegyelmi hittétel. A dogma jelentése a gör. dokein, látszani, szóból származik. A dogma követi az Apostoli Szenthagyományt és a Szentírást, melyet az Egyház Tanítóhivatala rögzít, azt a pápa ex cathedra kijelentésben megfogalmaz. A szó az Újszövetségben is előfordul, de úgymint rendelkezés vagy törvény. Az Ef 2,15-ben  a gör. νόμος  … TovábbA cölibátus – (coelibatus)

Szentté – és boldoggá avatás – az ereklyetisztelet

Bemutatom a szentté  és boldoggá avatás eljárásainak rendjét illetve az ereklye tisztelet szempontjait. Szentté avatás: lat. canonisatio, gör. anakerüxisz, a boldoggá avatás: lat. beatificatio. A szentté avatási eljárások rendjét VIII. Orbán pápa: Maffeo Barberini (Firenze, Toszkána, 1586.-Róma, 1644. júl. 29.). XV. Gergely utódaként a szentté avatási rendelet 1734-1738 között az öt kötetes munkájában megjelent, melynek … TovábbSzentté – és boldoggá avatás – az ereklyetisztelet

Egyházi rend

Általában az emberek nem jegyzik meg az Egyházi rendben a tisztségeket és azok megnevezését. Az Egyházi rend lat. Ordo, amely szabályt, rendtartást jelent: a liturgikus szabálykönyv, amely meghatározza a rítust az imádságokat és az olvasmányokat illetve az énekeket. Egyházi rendek: Ordo missae – mise rendje, Ordo baptismi –  keresztelés rendje, Ordo coronationis – koronázás rendje. … TovábbEgyházi rend