A templom szakralitása

A jeruzsálemi templom végleges pusztulása Titusz császár ostromakor Kr.u. 70-ben megtörtént. Visszatekintés a jeruzsálemi templom első építésére, amely Kr.e. 960-ban Salamon által történt. Dávid Jeruzsálem városán belül a szövetségládát, amely Izrael fiainak ősi szentélyét sátorban elhelyezte (2Sám 6,12-17).  A babiloniak Kr.e. 587-ben lerombolják a templomot, majd Kr.e. 520-516-ban Zorobábel újjáépíti. IV. Antiochosz Epiphánész profanizálja 167-ben … TovábbA templom szakralitása

Szentté – és boldoggá avatás – az ereklyetisztelet

Bemutatom a szentté  és boldoggá avatás eljárásainak rendjét illetve az ereklye tisztelet szempontjait. Szentté avatás: lat. canonisatio, gör. anakerüxisz, a boldoggá avatás: lat. beatificatio. A szentté avatási eljárások rendjét VIII. Orbán pápa: Maffeo Barberini (Firenze, Toszkána, 1586.-Róma, 1644. júl. 29.). XV. Gergely utódaként a szentté avatási rendelet 1734-1738 között az öt kötetes munkájában megjelent, melynek … TovábbSzentté – és boldoggá avatás – az ereklyetisztelet

Szent Megváltó színeváltozás temploma

A Teológia blog főképe a Franciaország Var megye (5 Rue de l’Église, 83330 Le Castellet) település temploma, melyet a Szent Megváltó színeváltozása ang. (ang. Church of St. Savior transfiguration, fra. Église Saint-Sauveur) tiszteletére Marseilles püspöke  1030-ban felszentelte. A templom 1153-ban szintén említésre került a Marseille-i püspökség megerősítésével. Az építése során a középkori falut még latinosan … TovábbSzent Megváltó színeváltozás temploma