Mit jelent a valláskülönbség a disparitas cultus? – amely tisztán egyházjogi házassági akadályt képez. Az Egyházi Törvénykönyv erről az akadályról a következőket fogalmazza meg: a házasság két olyan személy között érvénytelen, akiknek egyik tagját a katolikus egyházban keresztelték meg, avagy oda felvették és abból formális cselekedettel nem távozott, a másik házastárs viszont nincs megkeresztelve. [1] A kánonjogi törvényszakasz célja, hogy védelmezze a katolikus házasságot kötő felek hitét, s így a kánoni törvény tisztán a katolikus családok kialakulását támogatja. Mivel a valláskülönbség akadálya tisztán egyházi jogi jellegű, a felmentést alóla a helyi ordinárius adhatja meg. ATovább