Az igazak jutalma, a bűnösök bűnhődése – lehet szentírási és morális kérdés, melyet a theologia moralis avagy morálteológia szemszögéből illetve a Szentírás alapján közelítsük meg. A katolikus erkölcsteológia az a tudomány, amely a kinyilatkoztatás fényénél vizsgálja az Egyház közösségében élő hívő ember magatartását, Krisztushoz, mint középponti normához viszonyítva, a keresztény hivatásból fakadó tanúságtétel szempontjából. A theologia morális kriszto-centrikus mi volta adja meg a keresztény teológiának a lényeges elemét. Arra a hittételre épül, hogy Isten Jézus Krisztusban kinyilatkoztatta magát a világnak, amely a katolikus erkölcsi szemléletet is gyökerében érinti. (Erkölcsteológia I., Katolikus teológiai főiskolai jegyzetek, Budapest,Tovább